INDEX GUIDE RULES GROUPS MEMBERS

Deel | 
 

 Mia Marte Araiza

Vorige onderwerp Volgende onderwerp Ga naar beneden 
AuteurBericht
Mia Marte Araiza
avatar
Class 3
Aantal berichten : 101

Character Profile
Alias: Ometeotl
Age: 19
Occupation:
BerichtOnderwerp: Mia Marte Araiza   zo jul 24, 2016 10:00 pm


Mia Marte Araiza


Biographic data
Name: Mia Marte Araiza
Alias: Ometeotl
Biological age: 19
Date of birth: 22 November 2016
Place of birth: Santiago Lachiguiri, Mexico
Parents: Alex Marte García † & Micaela Araiza Marte †
Sibling(s): Damián Marte Araiza †
Mutation: biological manipulation & enhanced intelligence

Looks
Hair: black
Eyes: brown
Height: 1.65 m
Weight: 48 kg
Scars/tattoos: on the left side of her ribcage she had the symbol of Niños Perdidos tattooed. After her brother died she tattooed a symbol for Ometeotl on the inside her ankle.
Clothing style: casual and sporty

Character
rational // bitter // cynical // manipulative // cold // reserved // loyal // caring // kind

Mia heeft niet één persoonlijkheid; ze is het soort meisje dat zoveel maskers draagt dat je niet eens meer weet wat echt is en wat niet. Rationeel is ze eigenlijk altijd, al gaat dat soms verborgen achter een enthousiasme en uitbundigheid die doet denken aan impulsiviteit. Ze kan vriendelijk zijn en lief, zachtaardig bijna, maar ze kan ook ongelooflijk hard zijn. Met een emotieloze blik in haar ogen kan ze iemands hart tot stilstand brengen, alsof het haar niets doet hem voor haar voeten in één te doen zakken. Met een tevreden grijnsje op haar gezicht kan ze onder een auto vandaan rollen, nadat ze er een bom heeft bevestigd. Bommen die ze overigens eigenhandig maakt. Mia is de sjamaan en beschermer van Niños Perdidos en de brenger van dood van hun vijanden. Vandaar dat zij door hen ook wel Ometeotl wordt genoemd. Ometeotl is een relatief abstract concept in het Azteekse geloof. Het representeert de creatieve energie en essentie waaruit de krachten van alle andere goden voort vloeien en de aard van het universum is opgebouwd. Ometeotl is zowel mannelijk als vrouwelijk – al werd Mia voor de dood van haar broer altijd als het vrouwelijke deel gezien en haar broer als het mannelijke -, en symboliseert het idee van polariteiten: donker en licht, orde en chaos, leven en dood.

In het kamp van Niños Perdidos is Mia over het algemeen rustig, nadenkend en begaan met het leven van de inwoners. Naast sjamaan, is ze monteur en second in command van het kleine leger van de rebellen groep. Emotionele escapades zal je bij Mia niet snel zien. Welk masker ze ook draagt, haar gevoelens weet ze meestal zorgvuldig te verbergen. Praten over haar verleden is ook iets wat ze niet doet en als ze het doet, is het nog maar de vraag hoeveel er van waar is. Het is onmogelijk te zeggen of ze je echt mag of dat ze een spelletje met je speelt. Met haar prachtige gezicht, warme glimlach en gladde praatjes weet ze bijna iedereen moeiteloos om haar vingers te winden. Dit neemt niet weg, dat ze enorm loyaal is. Voor ieder lid van Niños Perdidos zal ze zonder enige aarzeling haar leven geven.

Mutation
Enhanced Intelligence
Dit deel van Mia’s mutatie spreekt redelijk voor zich en functioneert in zekere zin als ondergeschikte aan het andere, grotere deel van haar mutatie. Al op jonge leeftijd kon Mia al razendsnel boeken lezen en begrijpen, die voor sommige volwassenen nog steeds abracadabra zijn. Doordat ze alles wat ze leest, ziet en hoort onthoudt heeft ze een enorme kennis. Kennis die ze nodig heeft om het andere deel van haar mutatie goed te kunnen gebruiken. Hoe meer ze weet van een organismen en diens cellen, hoe meer ze kan manipuleren. Haar vermogen tot biologische manipulatie groeit dus als haar biologische kennis groeit. Niet alleen over biologie heeft Mia veel kennis, maar ook over andere dingen waaronder chemie, techniek en oorlogvoering. Mia onthoudt niet alleen alles, ze begrijpt ook bijna alles direct. De snelheid waarmee ze verbanden legt is haast onmenselijk en haar creativiteit ongekend.

Biological Manipulation
Cell and Tissue Manipulation // Nervous System Manipulation // DNA Manipulation // Healing // Disease and Disorder Inducement // Physical and Mental Torture // Body and Mind Control

Dit deel van Mia’s mutatie kent ongelofelijk veel aspecten en bidet nog altijd ruimte voor uitbreiding. Zoals eerder al gezegd, groeit Mia’s vermogen tot biologische manipulatie met haar kennis over biologie. Kort gezegd houdt biologische manipulatie in dat Mia in staat is ieder organisme (planten, dieren en mensen) te manipuleren. Dit doet ze onder andere door in te spellen op diens systemen, organen, cellen, stoffen en allelen. De  grootste beperking is dat een cel of allel aanwezig moet zijn in het organisme om het te kunnen beïnvloeden. Hoewel ze wel cellen kan laten delen en dus nieuwe cellen kan maken, kan ze geen cellen doen ontstaan die niet in een organismen voor komen. Wel kan ze kleine veranderingen in cellen aanbrengen. Aangezien Mia haar mutatie vooral op mensen gebruikt zal haar mutatie grotendeels worden beschreven aan de hand van het menselijke lichaam. In principe kan ze alle manipulaties die ze op mensen kan verrichten ook op dieren en planten toe passen. Mia kan alle manipulaties die ze op andere kan verrichten ook op zichzelf toepassen, dit kost haar ook ongeveer even veel energie. De hoeveelheid energie die het haar kost om haar mutatie te gebruiken is afhankelijk van wat ze er mee doet. Wanneer iemand ernstig gewond is kost het haar meer energie dan wanneer iemand licht gewond is. Hoe lang Mia haar mutatie op hoog niveau gebruikt, hoe uitgeputter ze raakt; ze gaat trillen, begint vlekken te zien, kan zich minder goed concentreren en valt uit eindelijk flauw. De maximum tijd dat ze haar mutatie momenteel maximaal kan gebruiken is negen uur, deze beperking – vooral toen het tijdsbestek nog kleiner was – heeft wel eens mensen het leven gekost.

Mia is instaat om in zekere zin in te zoomen op de systemen die in iemands lichaam zitten. Als ze zich op iemand concentreert kan ze diens organen, weefsels, cellen of DNA zien. Hierdoor kan ze heel gericht dingen manipuleren en manipulaties of veranderingen in iemands lichaam waarnemen. Het is voor haar hierdoor ook niet moeilijk om te zien hoe iemand zich voelt en wat diegene van plan is. Wel kan ze maar op één persoon tegelijkertijd in zoomen. Net als ze maar één persoon tegelijkertijd kan manipuleren. Overigens kan ze wel meerdere cellen in iemands lichaam tegelijkertijd manipuleren. Ook is er een kans dat ze haar mutatie uiteindelijk wel op meer dan één persoon tegelijkertijd zal kunnen gebruiken maar dit is haar, tot haar eigen frustratie, nog ooit gelukt.

Cell and Tissue manipulation
Zoals al gezegd kan Mia ieder weefsel en orgaan en iedere cel in een organisme manipuleren. Door zich op een bepaald weefsel of orgaan te richtte kan ze die doen samentrekken, versnellen, vertragen en in sommige gevallen stoppen of starten. Op deze manier kan ze ook iemands hart doen stoppen of starten. Dit starten heeft enkel zin al de schade van het zuurstof gebrek aan iemands lichaam nog niet te groot is. Hoewel Mia enige weefselschade, ook hersenschade, wel kan herstellen, kan ze iemands lichaam niet meer levensvatbaar maken meer dan een halfuur na het overleiden. Het is mogelijk dat ze zich hier nog in kan ontwikkelen en later ook mensen die al wat langer dood zijn weer tot leven kan weken, al zal het tijdsbestek niet veel groter worden. Ook wanneer iemand nog geen halfuur dood is, hangt het af van iemands doodsoorzaak en de mate van schade/verwondingen of ze iemands lichaam levensvatbaar kan maken en hem/haar terug kan halen.

Zelf kan ze mensen niet alleen van het leven benemen door diens hart te doen stoppen, maar ook bijvoorbeeld door iemands luchtpijp te versmallen en hem/haar zo te doen stikken. Daarnaast kan ze essentiële weefsels doen afsterven of belangrijke organen, naast het hart, doen stoppen. Ook kan ze iemand langzamer de dood in jagen door ziektes te induceren.

Nervous System Manipulation
De hersenen zijn het belangrijkste orgaan van het menselijk lichaam en zijn onderdeel van het centrale zenuwstelsel. De hersenen zouden gezien kunnen worden als het besturingssysteem van dier en mens. Niet alleen iemands handelingen en gedachten komen voort uit de hersenen, maar ook bijvoorbeeld iemands vermogen te ademen en zijn evenwicht behouden worden hierdoor aangestuurd. Mia kan inspelen op alle onderdelen van het zenuwstelsel, dus op hersendelen, zenuwcellen, neuronen, neurotransmitters, hormonen. Doordat ze tientallen boeken over hersenen en neurologie heeft gelezen, weet ze bijna alles wat er over dit gebied bekend is. Heel gericht kan ze specifieke hersen functies uitzetten, waardoor iemand bijvoorbeeld ineens niet meer kan voelen, zien of horen. Tot op zekere hoogte is ze in staat illusies te creëren, al kan ze niet precies zien wat voor vormen die dan aan nemen omdat zij slechts de impulsen ziet die ze door neuronen stuurt. Ook kan ze door op specifieke hersendelen in te spelen iemand zijn geheugen of delen hiervan doen verliezen. Alles wat ze doet kan zowel tijdelijk als permanent zijn. Dit geld ook wanneer ze iemand verlamd of hem/haar in coma doet belanden. Door in te spelen op neurotransmitters, hormonen en hersendelen kan Mia ook iemands gevoelens manipuleren. Een aantal van de meest basale emoties, die een vrij duidelijke oorsprong hebben, kan ze ‘oproepen’: angst, woede, verdriet, vreugde, verbazing en walging. Andere emoties zoals schaamte, bezorgdheid, schuld, kan ze wel enigszins beïnvloeden dat wil zeggen onderdrukken of versterken maar niet in dezelfde mate als ze dat bij de basale emoties kan. Ook kan Mia mensen in een andere gemoedstoestand brengen door de effecten van bepaalde drugs te simuleren. Op een vergelijkbare manier kan ze iemand ook laten hallucineren of verdoven.

DNA Manipulation
Dit is misschien wel het deel van Mia’s mutatie waar ze nog de meeste vooruitgang kan boeken. Hoewel ze DNA-methylering, en daarmee het tot expressie kommen van DNA redelijk goed, kan beïnvloeden kan ze (nog) geen grote veranderingen in het DNA zelf aanbrengen. Dit neemt niet weg dat ze met dit deel van haar mutatie heel veel kan. Door in te spelen op de DNA-methylering kan Mia er voor zorgen dat bepaalde aspecten van iemands DNA niet meer tot expressie komen. Zo kan ze er voor zorgen dat allelen die voor bepaalde ziektes, bijvoorbeeld Huntington, coderen niet tot uitdrukking komen door ze door middel van DNA-methylering te blokkeren. Ook kan Mia bepaalde allelen of stukken van het DNA van mutanten blokkeren, waardoor ze bij sommige mutanten hun mutatie zou kunnen afnemen. Deze blokkade duurt zo lang als Mia wil, in principe kan alleen zij of iemand met een vergelijkbare mutatie als zij een dergelijke blokkade weer opheffen. Of Mia iemands mutatie of een deel er van blokkeren, hangt af van de complexiteit van de mutatie en de manier waarop het in het DNA gecodeerd is. Complexe mutaties en mutaties die al meerdere generaties in een familie zitten, zijn moeilijker te blokkeren, dan simpelere mutaties. Doordat Mia nog nooit in aanraking is gekomen met mutanten en er niet veel boeken zijn over het DNA van mutanten, is dit aspect van haar mutatie voor haar helemaal nieuw. Voor ze daadwerkelijk iemands mutatie of delen ervan kan blokkeren, zal ze mutanten DNA eerst wat beter moeten begrijpen en er mee experimenteren. Doordat ze kleine bijzonderheden in het DNA van een mutant kan zien, zou ze in principe al wel mutaties blokkeren. Echter, moet ze hiermee erg uitkijken omdat ze niet precies weet hoe iets is gecodeerd. Ook kan het zijn dat vooral bij shapeshifters, sommige aspecten van hun mutatie ook essentieel zijn voor hun menselijke bestaan. Als Mia dit gedeelte van haar mutatie volledig onder controle heeft, zou ze mutanten niet alleen hun mutaties kunnen doen verliezen, maar zou ze ook tijdelijk aspecten kunnen doen blokkeren zodat iemand zich tijdens een training volledig op een ander deel van zijn/haar mutatie kan focussen.

Hoewel Mia (nog) geen grote veranderingen in het DNA aan kan brengen, kan ze wel kleine veranderingen veroorzaken. Zo kan ze het DNA van planten zo beïnvloeden dat die groeien in tijden en op plekken, waar ze anders niet kunnen groeien. Ook kan ze er voor zorgen dat planten groter worden en langer in leven blijven. Iets soortgelijks kan Mia doen bij mensen, ze kan er voor zorgen dat bepaalde cellen of weefsels niet verouderen, waardoor iemand langer jong kan blijven. Mia weet nog niet of ze zichzelf of anderen veel ouder kan laten worden dan andere mensen, maar ze kan de veroudering van zichzelf en andere zeker met een paar jaar vertragen. Ook is ze in staat kleine mutaties, bijvoorbeeld dat een cel ongecontroleerd deelt zoals het geval is bij een tumor, ongedaan maken.

Healing
Dit deel van Mia’s mutatie, vloeit evenals de volgende drie logischer wijs voort uit de eerder beschreven delen. Mia kan zowel ziektes als verwondingen genezen. Doordat ze dit deel van haar mutatie heel vaak heeft moeten gebruiken, is ze er zeer vaardig mee. Overigens is ze ook zonder het gebruik van haar mutatie een goede dokter. Dit is iets wat ze zichzelf heeft aangeleerd, omdat ze soms zo veel mensen moet genezen en verzorgen dat haar mutatie uitgeput raakt. Bovendien kon ze op die manier ook andere leden van Niños Perdidos leren hoe zij voor hun gewonden en zieken moeten zorgen. Door middel van haar mutatie kan Mia grote wonden helen, dit doet ze door het natuurlijke genezingsproces te versnellen en cellen snel te laten delen. Meestal zorgt ze er voor dat er geen littekens zichtbaar worden, door de huid volledig en op enigszins onnatuurlijke wijze te herstellen. Mia kan ook inwendige schade herstellen, ook hersen en zenuw schade. Wel geld dat hoe groter de verwonding en hoe complexer de structuur van het weefsel, hoe meer tijd en energie het haar kost. Heel soms is de schade aan iemands lichaam gewoonweg te groot om het te herstellen of is diens hart al te lang gestopt. Wanneer Mia iemand wonden verzorgd, vooral wanneer het diepe wonden betreft, zorgt ze ervoor dat diegene geen pijn voelt. Dit kan ze op twee manieren doen of door de pijn receptoren in een specifiek deel van iemands lichaam uit te schakelen of door het hersendeel dat er voor zorgt dat je, je gewaar wordt van de pijn tijdelijk te onderdrukken. Ook laat ze mensen wel eens hun bewustzijn verliezen, zodat ze niets mee krijgen van wat er gaande is.

In principe kan Mia iedere ziekte genezen, al moet ze wel weten welke ziekte het is en wat de oorsprong hiervan is. Haar kennis over ziektes was altijd al relatief groot door de vele medische boeken die ze had gelezen, maar nadat ze één Niños Perdidos lid verloor doordat ze er niet op tijd achter kwam wat hij had, heeft ze een tijd lang enkel nog boeken over ziekten gelezen. Niet van plan nog eens iemand te verliezen aan haar gebrek aan kennis. Mia kan virussen en infecties direct aanvallen, door zich op diens cel(len) te richten en die tot verval te brengen. Ziekten die een oorsprong hebben in het lichaam zelf en mutaties van cellen – zoals het geval is bij kanker – kan ze tegen gaan door de deling van deze cellen te blokkeren en de aangetaste cellen te vernietigen en zo nodig te vervangen door nieuwe. Als het nodig is kan ze iemands hele bloed zuiveren, al kost dit haar veel tijd en ongelofelijk veel energie. Ook kan ze bloed aanmaken wanneer iemand veel bloed heeft verloren, dit doet ze door diens bloedcellen heel snel te laten delen. Andere tekorten kan ze vaak aanvullen op een vergelijkbare wijze.

Mia is overigens ook in staat mentale stoornissen tot op zekere hoogte te behandelen, door veranderingen aan te brengen in hersengebieden of de afgifte van neurotransmitters en hormonen te beïnvloeden. Hiermee kan ze enkel het biologische aspect van mentale stoornissen beïnvloeden en niet aspecten die een meer psychologische aard hebben. Ook is ze in staat mensen die afhankelijk zijn van een drugs, hier onafhankelijk van te maken. Dit is iets wat ze zichzelf relatief snel heeft aangeleerd, toen veel leden van Niños Perdidos afhankelijk raakten van cocaïne en heroïne. Door op de hersen gebieden in te spelen die een rol spelen bij het effect van de specifieke drugs en de verslaving, kan ze het effect van de drugs en de herinnering er aan in zekere zin weg vagen waardoor ook de verslaving verdwijnt. Wel is het doen verdwijnen van de afhankelijkheid van heroïne moeilijker dan dat van cocaïne, omdat men bij heroïne niet alleen mentaal maar ook lichamelijk sterk afhankelijk wordt. Op een zelfde manier kan Mia ook andere middelen verslavingen verhelpen.

Disease and Disorder Inducement
Disease inducement is eigenlijk het omgekeerde van Healing en werkt in zekere zin dus ook op dezelfde manier. Mia kan mensen ziek maken door hun eigen lichaam tegen hen te keren. Hoewel ze geen virussen en infecties kan creëren, kan ze iemands afweersysteem wel de grond in werken zodat diegene vervolgens extreem vatbaar wordt voor virussen en infecties en er ook niet van kan herstellen. Ook kan ze iemands DNA en cellen zo beïnvloeden dat cellen zich ongecontroleerd gaan delen. Dergelijke methodes heeft ze wel eens gebruikt als ze iemands leven wou beëindigen maar ze er voor wou zorgen dat het niet aan haar of Niños Perdidos gelinkt kon worden.

Disorder inducement is het induceren van mentale stoornissen. Dit doet Mia door iemands hersenen en de afgifte van neurotransmitters en hormonen te beïnvloeden. Zo kan ze bij iemand hallucinaties en ook schizofrenie induceren. Ook kan relatief goed depressies en paniekstoornissen doen ontstaan. Andere stoornissen, zoals PTSD en persoonlijkheidsstoornissen kan ze niet creëren of nabootsen omdat deze  meer psychologisch van aard zijn. Op een vergelijkbare manier als Mia mensen van hun verslaving af kan helpen kan ze hen ook verslaafd maken. Dit kan ze zelfs doen zonder dat ze ooit de drugs hebben genomen, al moeten ze vervolgens wel weten welke drugs ze moeten nemen om de afkickverschijnselen tegen te gaan.

Physical and Mental Torture
Onder physical torture val het creeëren van verwondingen door cellen tot verval te doen brengen. Op deze manier kan Mia open wonden doen ontstaan. Ook kan ze iemand bijvoorbeeld het gevoel geven dat die stikt door diens luchtpijp te doen versmallen of diens nieren tijdens uit te schakelen. Daarnaast kan ze er ook voor zorgen dat iemand pijn ervaart zonder dat ze hiervoor verwondingen hoeft te veroorzaken: mental torture. Dit doet ze door in te spelen op pijn receptoren of pijn centra in de hersenen. Door pijn receptoren te beïnvloeden kan ze iemand op een hele specifieke plek pijn laten ervaren. De intensiteit van de pijn varieert met ‘kracht’ waarmee ze de receptoren beïnvloed en de hoeveelheid receptoren die ze beïnvloed, maar de pijn kan net zo heftig en zelfs heftiger zijn als die van tweede en derdegraadsbrandwonden of van bijvoorbeeld een shotwond. Door pijn centra te beïnvloeden kan Mia iemand meer algemene pijn doen voelen, deze pijn is niet centreert in één punt maar is voelbaar door het hele lichaam en kan iemand werkelijk tot waanzin drijven. Daarnaast kan ze iemand mentaal mishandelen door bijvoorbeeld diens vermogen om te zien of te horen weg te nemen, of door juist constant deze waarnemingscentra sterk te prikkelen. Door dat laatste kunnen mensen hallucinaties krijgen of constant lichtflitsen zien en een hoog gefluit horen.  

Body and Mind Control
Doordat Mia op alle onderdelen van een organismen kan manipuleren, kan ze zowel de bewegingen van mensen als dieren sturen. De bewegingen die ze doet ontstaan zijn vaak relatief houterig, al kan ze iemand wel vrij natuurlijk laten lopen en rennen. Mia gebruikt dit deel van haar mutatie vooral om mensen tot stilstand te brengen en bijvoorbeeld te voorkomen dat ze haar of andere mensen aanvallen. Ook kan ze het gebruiken wanneer iemand buiten bewustzijn is maar diegene niet weg gedragen kan worden uit gevaarlijk gebied. In principe zou Mia ook door middel van dit deel van haar mutatie mutanten moeten kunnen tegen houden, vooral wanneer zij een fysieke mutatie hebben. Bij mutanten die een element sturen hangt het er van af of zij bijvoorbeeld hun handen moeten bewegen of dat zij alles met hun mind kunnen doen. Met mind control zou zij ook deze mutanten kunnen tegen houden, al zal ze hier eerst nog wat mee moeten experimenteren omdat ze dit nog nooit eerder geprobeerd heeft. Bovendien is ze nog niet heel vaardig met Mind control, omdat de hersenen een heel complex systeem zijn en het moeilijk is om te zien uit welke hersendelen bepaalde gedachten en handelingen voortkomen. Door hersengebieden te beïnvloeden zou ze tot op zekere hoogte iemands gedachten en gedragingen kunnen beheersen. Anders dan iemand die daadwerkelijk iemands gedachten kan lezen en kan beïnvloeden, ziet zij slechts impulsen en zou ze enkel abstracte aansporingen kunnen geven. Momenteel is ze hier toe nog niet instaat omdat ze er nog maar weinig mee heeft geoefend en ze nog niet precies weet hoe gedachten en handelingen precies tot stand komen. Wel kan ze iemand afhankelijk maken van bepaalde prikkels die zij kan veroorzaken, als een drugs, en iemand zo onder haar controle krijgen. Op deze manier een aantal dieren afgericht, die als bewakers dienen voor het kamp van Niños Peridos. Zo lopen er aan aantal Mexicaanse wolven en jaguars rond het kamp, die ook gehoorzamen aan andere leden, al is dat de vraag of ze dat blijven doen nu zij weg is uit het kamp.

History
Op 22 november 2016 werd Mia geboren in Santiago Lachiguiri, in het zuiden van Mexico. De stad is gelegen in één van de regio’s waar Los Zetas opereert. Volgens de regering van de US is Los Zetas het geografisch grootste, meest ontwikkelde, kwaadaardige, gewelddadige en gevaarlijke kartel in Mexico. De tactieken die ze gebruiken zijn bruut en ze staan bekend om het martelen en onthoofden van hun rivalen. Anders dan meer traditionele kartels richten ze zich niet allen op drugssmokkel, maar ook op wapen en mensenhandel. Van dit laatste zijn Mia en haar drie jaar oudere broer Damián slachtoffer geworden. Mia was vier toen drie Los Zetas leden Damián en haar mee namen, haar vader had hen aan het kartel aangeboden om zijn schuld in te lossen. Haar moeders poging om hen te beschermen, werd beantwoord met een kogel tussen haar ogen.

Bijna twee jaar zijn Mia en Damián bezit geweest van het kartel. Een geluk bij een ongeluk is dat ze in die tijd altijd in huizen en bordelen van Los Zetas zijn gebleven en daardoor nooit uit elkaar zijn gehaald. Het is in deze tijd dat Mia er achter kwam dat ze iemand kon genezen, al heeft ze haar mutatie destijds maar één keer toe gepast. Damián was zwaar gehavend terug gekeerd naar de zaal waar zij en de andere kinderen gehouden werden en Mia had met haar vingertjes zachtjes langs zijn wonden gestreken en vurig gewenst dat het zou genezen, wat ook daadwerkelijk gebeurde. Haar broer zij haar dat nooit meer te doen terwijl ze daar zaten, niet bij de andere kinderen en niet bij hem, omdat hij als de dood was voor wat ze met haar zouden doen als ze er achter zouden komen wat ze kon. Braaf heeft ze zijn bevel opgevolgd omdat ze wist dat hij gelijk had, dat het gevaarlijk was als ze mensen zou genezen hoe verleidelijk het ook was.

Op 4 juni 2022 ontstond bij een groepje, met name wat ‘oudere’ jongens, het idee om te ontsnappen. Damián behoorde tot dit groepje, maar weigerde zijn kleine zusje achter te laten. Als zij niet mee mocht, ging hij ook niet. Daarom besloten de jongens uiteindelijk met tegenzin de kleuter op sleeptouw te nemen, iets wat achteraf de beste beslissing was die ze hadden kunnen maken. Tijdens deze ontsnapping, is Mia achter het veel luguberdere deel van haar mutatie gekomen. Vlak voor ze de omheining hadden bereikt werden ze betrapt door een bewaker en net als Mia’s vurige wens dat haar broer zou genezen eens werkelijkheid werd geworden, werd ook haar wens dat de bewaker dood neer zou vallen werkelijkheid. Het groepje van acht jongens wist met Mia te ontsnappen. Na een nacht lang urenlang gerend te hebben, zwierven ze nog wekenlang door het oerwoud. Zo nu en dan bleven ze een paar uur op een plaats, om te rustten en bij te slapen, maar nergens veel langer dan een paar uur. Voor het eerst sinds die ene keer, deed Mia weer pogingen om mensen te genezen. Verwondingen, blaren, slangen en vleermuisbeten. Niet alles lukten, maar het heeft er zeker voor gezorgd dat ze hun trektocht langer voor wisten te zetten. Uiteindelijk besloten ze ergens kamp op te zetten, het zou het eerste kamp worden van Niños Perdidos (Lost Boys). Een kleine groep kinderen en onderhand ook volwassen, die allemaal slachtoffer zijn geweest van mensenhandel. In 2023 deed de groep de eerste poging andere kinderen te bevrijden uit een huis van de Los Zetas. De poging mislukte en een van de jongens kwam om. Een paar maanden later deden ze een tweede poging en wisten ze vijf jongens en drie meiden te bevrijden. Vanaf dat moment hun doel kinderen bevrijden uit huizen van Los Zetas en soms uit de huizen van andere kartels die ook betrokken waren in de seksindustrie. Ook begonnen ze wapens te stellen, om de kans te vergroten dat een bevrijdingspoging zou slagen. Door hun acties raakten ze meer en meer verstrikt in de wereld van kartels en de drugsoorlog. Een wereld die hen allemaal had beschadigd en waaraan ze allemaal een hekel hadden. De slachtoffers die de andere kartels onder hun leden maakten, begonnen ze te vergelden. Eerst door tijdens hun bevrijdingspogingen ook met opzet kartel leden neer te schieten, later toen de oprichters van Niños Perdidos wat ouder waren – de oudste 19 en de jongste (Mia) 11 – begonnen ze ook aanslagen te plegen. Mia had zich omgetoverd tot wandelende encyclopedie over zowel het menselijk lichaam als chemie en techniek en kreeg het voor elkaar bommen in elkaar te knutselen. Deze werden dankbaar gebruikt voor het plegen van aanslagen op kartel leden en het vergemakkelijken van bevrijdingspogingen. Ondertussen functioneerde Mia als sjamaan (heller) en wist ze op die manier het dodenaantal onder hun eigen leden enigszins te beperken. Dit neemt niet weg dat in de 15 jaar dat Mia bij Niños Perdidos heeft gezeten veel leden gestorven zijn. Hoewel hun kleine leger steeds beter werd en Mia’s vermogen mensen te genezen, steeds groter werden ook de verrekeningen van de andere kartels groter. Vijf keer hebben ze naar de aanval hun eigen kamp moeten verhuizen.

Op twaalfjarige leeftijd ging Mia zelf voor het eerst mee tijdens een bevrijdingspoging. Voor de tweede keer in haar leven paste ze het meer lugubere deel van haar mutatie toe, dat ze destijds al een stuk beter begreep, op een mens. Al snel werd ze het geheime wapen van Niños Perdidos, niet alleen omdat ze geruisloos mensen om het leven kon brengen maar ook omdat ze net als haar broer een enorm strategisch inzicht te hebben. Overigens was Damián het er in eerste instantie absoluut niet mee eens dat zijn ‘kleine’ zusje bij het leger ging. Iets waar zij, ondanks haar liefde voor haar broer, geen gehoor aan gaf en waar hij zich uiteindelijk bij heeft neergelegd. Damián en zij bleken een geweldig duo en net als haar broer wist Mia al snel een positie te bemachtigen in het commando. Toen haar broer in 2031, op zeventienjarige leeftijd leider van het kleine leger werd, werd zij logischer wijs second in command. Die positie heeft ze altijd gehouden, ook nadat haar broer in 2033 omkwam tijdens een gevecht met Los Zetas. Mia was tijdens die bewuste actie niet mee en was in het kamp bezig met het verzorgen van de kinderen die een dag eerder naar het kamp waren gebracht. Op het moment dat de jeep met haar broer erin het kamp in kwam rijden was hij al twintig minuten dood, destijds voor haar te lang om hem nog terug te halen. Iets wat ze eerst wanhopig heeft geprobeerd, tot iemand haar er op wees dat als ze nu echt niet haar aandacht zou verleggen een ander lid van de Niños Perdidos zou sterven. Mia die altijd al hard was geweest, werd na de dood van haar broer nog harder. Er is maar één iemand die haar na de dood van haar broer heeft zien huilen, één van haar beste vrienden Samuel die destijds ook tot het commando behoorde en momenteel de leider is.

In de jaren die op haar broers dood volgden veranderden er weinig in het kamp en de structuur van Niños Perdidos. Er bleven steeds nieuwe kinderen komen en er bleven steeds kinderen en jong volwassenen sterven. Hoewel ze ooit hadden gehoopt dat het kleine leger later niet meer uit kind soldaten zou bestaan, is dit nooit veranderd. Geen van de leden van Niños Perdidos is ooit vertrokken uit de kleine commune. Er was niemand die het idee had dat er buiten de groep iets anders voor hen was. De groep was hun familie, hun thuis, de enige plek waar ze zich ooit veilig hadden gevoeld. Mia is de eerste die het kamp echt heeft verlaten, al is het niet vrijwillig. In de afgelopen maanden begonnen er ook buiten de Niños Perdidos verhalen de ronde te doen over het meisje met het geschenk van Ometeotl. Het meisje dat mensen ter plekke dood deed neervallen en het leger van de Niños Perdidos eeuwig staande hield. Deze verhalen hebben waarschijnlijk ook Genosha bereikt, want op een dag stonden Jamie en Jean in eens voor haar neus en lieten ze haar geen andere keus dan mee komen naar het eiland.

_________________


⌘:
 

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken
Clyde Maddox
avatar
Administrator
Aantal berichten : 589

Character Profile
Alias: Thor
Age: 25
Occupation:
BerichtOnderwerp: Re: Mia Marte Araiza   wo jul 27, 2016 4:10 pm


Hierbij ben je Class 3.

_________________
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken
 
Mia Marte Araiza
Vorige onderwerp Volgende onderwerp Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Prophecy Of Fate :: Chars :: Characters :: Accepted-
Ga naar: